Palvelut


Psykoterapia - Turku

Yksilöterapeuttisessa toiminnassani on piirteitä erilaisista psykoterapeuttisista koulukunnista, esimerkiksi kognitiivisista ja psykodynaamisista (psykoanalyyttisista) psykoterapeuttisista lähestymistavoista.

Psykoterapeuttisen koulutukseni, sekä erityistason että vaativan erityistason koulutuksen, olen saanut Gestalt-Terapiayhdistyksen järjestämästä koulutuksesta. Koulutus on TEO:n (nykyään Valvira) sekä KELA:n hyväksymä psykoterapeuttikoulutus.

Tarjoan seuraavia psykoterapiapalveluita Turussa:

  • yksilöterapia (Kela)
  • ryhmäterapia (Kela)
  • paritapaamiset
  • perhetapaamiset

Erikseen sovitusti, soita ja varaa aika. Ryhmät riippuen meneillään olevista ryhmistä.

Psykologin palvelut - Turku

Mahdollisuus psykologiseen keskusteluun, erilaisten asioiden selvittelyyn, kuten ihmissuhteiden, stressin, jännittämisen, pelkojen, paniikin ym. tunneasioiden tai ajankohtaisten kriisitilanteiden, psykiatrisen avun tarpeen selvittelyyn, psykoterapiatarpeen selvittämiseen tms.

Psykologinen työnohjaus - Turku

Työnohjausta erityisesti ihmissuhdetyötä tekeville. Soveltuu esimerkiksi lääkäreille, psykologeille, mielenterveystyötä tekeville, sosiaalityöntekijöille, terapeuteille, hoitajille, opettajille ym. muille, joiden työssä painottuu ihmisten ja ihmisryhmien välinen vuorovaikutus.

Psykologinen konsultointi - Turku

Mahdollisuus sopia konsultaatiosta eri tyyppisissä tilanteissa, joissa psykologisten ja vuorovaikutukseen liittyvien seikkojen voi olettaa olevan ongelmien taustalla. Soveltuu erityisesti työyhteisöille.

Koulutukset - Turku

Mahdollisuus sopia koulutuksen järjestämisestä.

Yleiset psykologiset aiheet: Esimerkiksi psyykkinen hyvinvointi, työhyvinvointi, stressin vähentäminen, ongelmat ryhmässä tai yhteisössä jne.

Mielenterveystyö: Esimerkiksi kuntoutuksen suunnittelu, terapeuttinen työskentelyasenne, terapeuttinen yhteisö, sairausryhmittäiset erityispiirteet (esim. skitsofrenia).

Psykoterapia: Esimerkiksi Katsaus Gestalt -terapiaan, olemisen tutkiminen psykoterapiassa, Gestalt -terapian teknisiä välineitä, tietoinen oleminen.

Aiheet ovat esimerkinomaisia. Koulutuksesta sovitaan erikseen ja aihepiiri pyritään tarkentamaan tilaajan tarpeiden mukaiseksi.

Psykologi Riku Kivinen

Maariankatu 3 B
20100 Turku

050 3425 746

Ota yhteyttä!